Een frisse start in het nieuwe schooljaar

Onderwijs is een proces dat altijd zal veranderen, dit kan komen door de verandering in leerlingen en docenten, maar ook doordat er specifiek onderwijsvernieuwing wordt uitgevoerd. Helaas is vernieuwing niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. Plannen worden gemaakt, maar eindigen uiteindelijk ergens op een stapel met andere ideeën. Tijd, motivatie en een hoge werkdruk kunnen dit al snel tegenhouden. Coaching in het primair onderwijs, zorgt dat docenten op een andere manier met onderwijsvernieuwing kunnen omgaan. Door simpele handvatten te bieden, zal vernieuwing sneller een realiteit worden. 

Wat is onderwijsvernieuwing in het primair onderwijs? 

Om te weten hoe onderwijsvernieuwing een realiteit kan worden, is het eerst van belang om te weten wat het eigenlijk inhoudt. Onderwijsvernieuwing is een proces, waarbij gekeken wordt naar verschillende praktijk situaties en de vorming hiervan. Hierbij is het van belang om doelgerichte plannen te maken en de doelstellingen zo te maken dat het onderwijs ervan zal verbeteren. Nadat plannen gemaakt zijn is het natuurlijk wel van belang dat deze ook uitgevoerd gaan worden, wat betekent dat ook de collega’s die chagrijnig worden van het idee, hierin meegenomen zullen worden. 

De vier stappen van het verandermodel 

Omdat vernieuwing en verandering soms moeilijk aan te vliegen zijn, is het handig om het verandermodel van McKinsey te gebruiken. Dit is een simpel model van vier stappen, die aan de hand van gemakkelijke elementen laat zien hoe verandering mogelijk is. De stappen zijn als volgt; Overtuiging, rolmodel, systemen en vaardigheden. Door deze vier met elkaar te combineren, is de kans op succes groot. Door te starten met de overtuiging van jezelf en van de kwaliteiten die het doel zal gaan opbrengen, kun je niet alleen jezelf motiveren, maar ook de ander. Overtuig jezelf en anderen met wat het gaat opleveren en wat de positieve kanten ervan zijn. 

Een stapje dieper in het systeem 

Als de overtuiging aanwezig is, is het van belang om te kijken naar het rolmodel. Wat zijn andere onderwijsinstellingen of docenten die dit doel al bereikt hebben op een manier die jij ook zou willen? Misschien ben je hierbij zelf wel een rolmodel naar je collega’s toe. Door de processen en systemen te richten op de school en de mensen die hierin ‘leven’, maak je een gepersonaliseerd systeem dat afgestemd is op jouw organisatie. Tot slot, de vaardigheden. Welke vaardigheden zijn er al aanwezig, maar ook, wat gaat de verandering vragen van de leerlingen? Welke vaardigheden zullen ze moeten leren en erbij krijgen?