Over welke opties beschik je bij de autoverzekering?

De autoverzekering is een verzekering die op tal van verschillende manieren kan worden afgesloten. Je kan er dan bijvoorbeeld in de praktijk ook voor kiezen om gewoon over te gaan tot het afsluiten van de WA-verzekering, maar het is eveneens een mogelijkheid om te kiezen voor een meer uitgebreid exemplaar zoals de WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekeringen. Voor welke van deze opties je gaat kiezen is afhankelijk van niet alleen de persoonlijke voorkeur die je hebt, maar ook het budget dat je kan besteden. Wil jij ook graag een goed beeld krijgen over de verschillende mogelijkheden die er op de markt zijn terug te vinden voor wat het afsluiten van een verzekering voor je auto betreft? Dan dien je vooral verder te blijven lezen.

1.) De WA-verzekering voor auto’s

De eerste optie die je hebt is meteen ook de meest voordelige. Het gaat hierbij dan concreet om de WA autoverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze in de basis enkel en alleen de schade gedekt die wordt veroorzaakt aan het voertuig van derden. Met andere woorden, indien er sprake is van een ongeval en jij hebt met jouw auto de schade veroorzaakt aan een derde persoon zal deze verzekering daarin tussenkomen. Van belang om te weten is dus voor alle duidelijkheid wel dat er enkel en alleen een dekking wordt verstrekt voor de schade die de derde partij heeft geleden. De schade aan jouw eigen auto zal op geen enkele manier worden vergoed.

Bovenstaande heeft als gevolg dat de WA autoverzekering een zeer specifieke doelgroep heeft. In eerste instantie is het vooral zo dat mensen zich ertoe aangetrokken voelen welke niet over een groot budget beschikken om hun auto te verzekeren. Daarnaast is het ook gewoon zo dat heel wat mensen geen behoefte hebben aan een dergelijke verzekering simpelweg omdat hun auto daarvoor te oud is of er gewoon niet voldoende kilometers mee worden gereden. Zolang je, je er bewust van bent dat er geen eigen schade is verzekerd met deze verzekering en je daar geen probleem mee hebt is er op zich niets dat je ervan moet weerhouden om dit type verzekering af te sluiten.

2.) De WA+ beperkt cascoverzekering voor auto’s

De tweede type autoverzekering die je kan afsluiten is de WA+ beperkt cascoverzekering. Indien je kiest voor deze verzekering voor je auto zal je kunnen vaststellen dat er verder wordt gewerkt op de gewone WA-verzekering waarbij er wel enkele extra dekkingen worden voorzien. Het gaat hierbij om heel wat meer dekkingen dan bij bijvoorbeeld de scooter- of bromfietsverzekering het geval is. Bij deze laatste wordt er door de WA+ beperkt cascoverzekering uitsluitend een dekking voorzien voor:

  1. Schade als gevolg van een brand of explosie;
  2. Schade die voortvloeit uit diefstal van het voertuig in kwestie;

Bij een autoverzekering waarvoor een WA+ beperkt casco polis wordt afgesloten is er sprake van een veel groter aantal dekkingen. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld ook om dekkingen voor:

  • Schade als gevolg van een aanrijding met een loslopend dier;
  • Schade die wordt veroorzaakt door joyriding;
  • Glasschade waaronder ook een sterretje in de voorruit valt;

De WA+ beperkt cascoverzekering voor auto’s voorziet je dus standaard al van een zeer interessant aantal dekkingen. Let wel, er is nog één dekking waar je niet op kan rekenen en dat is uiteraard de dekking voor schade aan je eigen voertuig. Wanneer er dergelijke schade ontstaat terwijl de fout bij jou ligt zal je deze alsnog moeten vergoeden. Hou hier dus wel rekening mee.

3.) De WA+ volledige cascoverzekering of de allrisk voor auto’s

De derde en tevens ook meest uitgebreide autoverzekering van allemaal is de WA+ volledige cascoverzekering of de allrisk. Bij het afsluiten van deze verzekering voor je auto zal je tot de conclusie komen dat je op de best mogelijke manier bent verzekerd voor de schade die optreedt niet alleen aan het voertuig van derden, maar ook aan die van jezelf. Met andere woorden, ook wanneer de schade verwijtbaar is zal de verzekeraar tussen beiden komen. Je dient er op dit vlak natuurlijk wel rekening mee te houden dat er geen sprake mag zijn van moedwillig veroorzaakte schade. Het spreekt voor zich dat in die situatie de verzekeraar geen enkele tussenkomst zal willen verlenen.

De WA+ volledige cascoverzekering of de zogenaamde allrisk is een verzekering welke in eerste instantie zeer geschikt is voor mensen die een zeer dure, nieuwe auto hebben aangekocht. In dat geval wil men namelijk de waarde van het voertuig logischerwijs zo optimaal mogelijk kunnen dekken. Dat is alleen maar mogelijk wanneer er kan worden gerekend op zo uitgebreid mogelijke dekkingen. Ook wanneer jij iemand bent die dagelijks de auto nodig heeft of er heel wat kilometers mee aflegt zal je tot de conclusie komen dat de allrisk zeker de meest interessante keuze kan zijn.

Kan de allrisk soms verplicht zijn?

De allrisk autoverzekering is in principe niet verplicht. Dit betekent althans dat er geen wettelijke verplichting voor bestaat. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat bepaalde kredietverstrekkers of bijvoorbeeld leasingmaatschappijen ervoor kiezen om deze wel te verplichten. Heb je er met jouw bedrijf voor gekozen om een gloednieuwe auto te leasen? Dan zal je in het merendeel van de gevallen tot de conclusie komen dat het leasingbedrijf je zal verplichten om een allrisk af te sluiten. Dit uiteraard slechts voor de looptijd van de leasingovereenkomst. Eenmaal deze is afgelopen spreekt het voor zich dat je er gewoon voor kan kiezen om deze op te zeggen of te verlagen.

Hoe bepaal je de voor jou best mogelijke autoverzekering?

Bij het bepalen van de voor jou beste autoverzekering is het vooral belangrijk om rekening te houden met alle relevante factoren waarvan sprake is. Met andere woorden dien je niet alleen aandacht te besteden aan het type voertuig waarover je beschikt, maar ook aan de waarde waarover ze beschikt. Daarnaast is ook de mate aan gebruik een niet onbelangrijke factor om aandacht aan te besteden. Hoe meer je jouw auto gebruikt des te groter het risico wordt op (ernstige) schade met alle mogelijke kosten van dien. Denk in ieder geval voordat je overgaat tot het verzekeren van je auto altijd eerst even grondig na over de eisen waar jouw autoverzekering precies aan dient te voldoen. Vergelijk direct alle mogelijkheden op Diks.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *