Waarom is een KLIC melding belangrijk?

Een KLIC melding aanvragen is belangrijk om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Doet een grondroerder graafwerkzaamheden zonder van tevoren een KLIC melding te doen, kan dit erg gevaarlijk zijn. Het gevaar zit in bijvoorbeeld het stopzetten van openbare dienstverlening doordat dit verstoord wordt. Er kunnen zich ook andere gevaarlijke situaties voordoen. Door een KLIC melding te maken wordt het risico op dergelijke situaties voorkomen en kan de grondroerder veilig de werkzaamheden uitvoeren. Het is daarnaast ook wettelijk verplicht om een KLIC melding aanvraag te doen. Kortom, een KLIC melding is dus erg belangrijk om aan te vragen en mag zeker niet overgeslagen worden. 

  

Hoe de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd 

Het Kadaster, een bron van informatie over eigendom en gebruik van ruimte en vastgoed, speelt een grote en belangrijke rol in het veilig uitvoeren van de graafwerkzaamheden en het aanvragen van een KLIC melding. Het Kadaster kan namelijk de locatie opvragen van de desbetreffende kabels. De informatie hierover kan weer gebruikt worden voor de werkzaamheden. Door deze informatie goed te gebruiken kunnen de graafwerkzaamheden op een efficiënte, veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd. Niet alleen een KLIC melding draagt bij aan het veilig werken, ook veiligheidsvoorschriften en veiligheidsprocedures dragen hieraan bij. 

  

Het verschil tussen een KLIC melding en oriëntatie 

Zowel bij het aanvragen van een KLIC melding als bij een oriëntatie ervan, wordt er informatie verstrekt over de aanwezigheid van kabels en leidingen die onder de grond liggen. Een KLIC melding is, in tegenstelling tot een KLIC oriëntatie, wettelijk verplicht om aan te vragen. Een KLIC melding moet aangevraagd worden voordat er graafwerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit is verplicht zodat de grondwerkers op tijd de juiste informatie hebben en dus de graafwerkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Een KLIC oriëntatie is niet wettelijk verplicht en wordt dus vrijwillig gedaan. Een KLIC oriëntatie komt meestal voor in de ontwerpfase van een project en kan gunstig zijn voor bijvoorbeeld ontwikkelaars, adviseurs en architecten. 

  

Wat zijn de voordelen van een KLIC melding? 

Voordat er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd moet er dus een KLIC melding gedaan zijn. Maar wat zijn naast het waarborgen van veiligheid nog meer de voordelen ervan? Nou, als je goed hebt gelezen is het dus wettelijk verplicht: je voorkomt dus boetes! En als je boetes voorkomt en je gewoon aan de wettelijke verplichtingen houdt, komt er geen vertraging in het project. De grondwerkers hebben tijdig de benodigde informatie om veilig te kunnen werken. Daarnaast verkleint het hebben van onveilige situaties, beschadigde kabels, leidingen en verwondingen van personeel. Daarnaast draagt het ook bij aan het duurzaam uitvoeren van deze werkzaamheden: je hebt meteen alle informatie en kunt gelijk gaan plannen.